FEARLESS STUDIO
A BRAND STRATEGY
DESIGN STUDIO

WE CREATE
RELATIONSHIPS BETWEEN BRANDS AND COMMUNITIES 

NL

Er is een nieuwe tijd aangebroken in het marketinglandschap, gewoon een goed product hebben en veel visueel aanwezig zijn is niet meer genoeg. Men wil een binding met het merk, men wil voelen waar jouw merk voor staat.

Wij zijn Fearless Studio, door middel van brand strategy geven we emotionele lading aan jouw merk en/of product. Wij zorgen ervoor dat de doelen van jouw merk gelijk komen te staan met de behoeften van jouw doelgroep en daarmee zorgen we voor buitengewone brand experience.

Zoals onze naam al aangeeft, moet je niet te bang aangelegd zijn om dit pad met ons op te gaan, be fearless net als ons, dan kunnen we samen iets moois neerzetten!
UK

A new time has arrived in the marketing landscape, just having a good product and a lot of visual presence is no longer enough. People want a connection with the brand, they want to feel what your brand stands for.

We are Fearless Studio, through brand strategy we give emotional charge to your brand and / or product. We ensure that the goals of your brand are aligned with the needs of your target group and thus we provide an extraordinary brand experience.

As our name implies, don't be too scared to walk this path with us, be fearless just like us, that way we can create something beautiful together!
BRAND STRATEGY
MARKETING STRATEGY
GRAPHIC DESIGN
DESIGN IS THE SILENT AMBASSADOR OF YOUR BRAND
– Paul Rand

WE DON'T DESIGN
FOR DESIGNERS

WE DESIGN FOR PEOPLE

NL

Bij Fearless Studio vormt de strategie altijd de basis, dat is waar we ten alle tijden beginnen. Maar natuurlijk kunnen wij ook zorgen voor de executie.

Wij hebben ervaring in Graphic design, animatie, illustratie, webdesign en motion design. Met andere woorden, vrijwel niets is ons vreemd.

Onze ontwerpen onderscheiden zich doordat er altijd iets aparts, confronterend of zelfs geks in zit, noem het de Fearless factor. Op die manier weten we altijd iets unieks neer te zetten. Houd ervan of juist niet, maar wees niet "gewoontjes". Wij geloven dat met 'op veilig spelen, niets/niemand bereikt wordt.

De jarenlange ervaring heeft gezorgd voor een mooie klantenlijst en portfolio waar we erg trots op zijn!
UK

At Fearless Studio, strategy is always the foundation, that's where we start at all times. But of course we can also arrange for the execution.

We have experience in Graphic design, animation, illustration, web design and motion design. In other words, almost nothing is foreign to us.

Our designs are distinguished by the fact that there is always something special, confrontational or even crazy, call it the Fearless factor. That way we always know how to create something unique. Love it or dislike it, but don't be "ordinary". We believe that by playing it safe, nothing / nobody is achieved.

The years of experience have resulted in a beautiful customer list and portfolio that we are very proud of!
YEAH SURE, WE GOT IT

WE ARE FEARLESS
MEET US

EELCO VAN BAARLE
ART DIRECTOR / STRATEGIST

NL

Eelco heeft gestudeerd aan de St. Lucas en is afgestudeerd in Grafische Vormgeving en Multi Media. Met meer dan 20 jaar ervaring in het vak neemt hij veel ervaring en passie mee in zijn werk. Begonnen bij twee reclame bureaus waar hij zijn vakgebied flink wist uit te breiden en met name ook op conceptuele projecten werd ingezet voor opdrachten van gerenommeerde klanten als bijvoorbeeld Philips en SAP.

Na deze ervaringen heeft hij zelf ontwerp bureaus gehad in 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Rotterdam waar hij zelf voor klanten als onder andere Philips, KLM en diverse Gemeentes heeft gewerkt.

Nu de focus nog meer is komen te liggen op het strategische vlak, waar ook zijn sterke punt ligt. Is hij in de wat rustigere omgeving van Drunen neergestreken waar hij nog steeds met dezelfde passie zijn klanten weet bij te staan.


UK

Eelco studied at St. Lucas and graduated in Graphic Design and Multi Media. With more than 20 years of experience in the profession, he brings a lot of experience and passion into his work. Started at two advertising agencies where he was able to expand his field considerably and in particular was deployed on conceptual projects for assignments from renowned clients such as Philips and SAP. 

After these experiences, he himself had design offices in 's-Hertogenbosch, Amsterdam and Rotterdam where he himself worked for clients such as Philips, KLM and various municipalities.

Now that the focus has shifted even more to the strategic area, which is also where his strong point lies. Has he settled in the somewhat quieter area of ​​Drunen, where he still knows how to assist his customers with the same passion.

IRIS VAN BAARLE
OFFICE MANAGER / STRATEGIST

NL

Iris heeft gestudeerd aan de Reinwardt Academie in Amsterdam en is afgestuurd in museologie. Kunst en cultuur hebben haar altijd geïnteresseerd en ze besloot dan ook daarin verder te gaan. Na haar studie heeft ze een aantal jaren bij een kunst galerie in Amsterdam gewerkt. Eelco had daar destijds ook zijn ontwerp studio en naast heer werk voor de galerie is ze steeds een grotere rol voor de ontwerp studio gaan spelen.

Na 5 jaar Amsterdam heeft ze een eigen kunst galerie geopend in Rotterdam in hetzelfde pand als Eelco's studio, waardoor er nog meer samen gebouwd werd aan 2 bedrijven. 

Tegenwoordig is Iris niet meer weg te denken uit Fearless Studio. Ze denkt mee, heeft een kritische blik en een goed gevoel voor taal. Daarnaast is ze ook nog altijd goed op de hoogte van de laatst ontwikkelingen op Social Media gebied.


UK


Iris studied at the Reinwardt Academy in Amsterdam and has a degree in museology. Art and culture have always interested her and she decided to take it further. After her studies she worked for a number of years at an art gallery in Amsterdam. Eelco also had his design studio there at the time and besides her work for the gallery, she has increasingly played a greater role for the design studio.

After 5 years in Amsterdam she opened her own art gallery in Rotterdam in the same building as Eelco's studio, so that they where building their 2 companies together even more.

Today, Iris is an indispensable part of Fearless Studio. She thinks along, has a critical eye and a good sense of language. In addition, she is also still well informed about the latest developments in the field of Social Media.

WE ARE FEARLESS
MEET US

EELCO VAN BAARLE
SR. DESIGNER / STRATEGIST

NL

Eelco heeft gestudeerd aan de St. Lucas en is afgestudeerd in Grafische Vormgeving en Multi Media. Met meer dan 20 jaar ervaring in het vak neemt hij veel ervaring en passie mee in zijn werk. Begonnen bij twee reclame bureaus waar hij zijn vakgebied flink wist uit te breiden en met name ook op conceptuele projecten werd ingezet voor opdrachten van gerenommeerde klanten als bijvoorbeeld Philips en SAP.

Na deze ervaringen heeft hij zelf ontwerp bureaus gehad in 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Rotterdam waar hij zelf voor klanten als onder andere Philips, KLM en diverse Gemeentes heeft gewerkt.

Nu de focus nog meer is komen te liggen op het strategische vlak, waar ook zijn sterke punt ligt. Is hij in de wat rustigere omgeving van Drunen neergestreken waar hij nog steeds met dezelfde passie zijn klanten weet bij te staan.


UK

Eelco studied at St. Lucas and graduated in Graphic Design and Multi Media. With more than 20 years of experience in the profession, he brings a lot of experience and passion into his work. Started at two advertising agencies where he was able to expand his field considerably and in particular was deployed on conceptual projects for assignments from renowned clients such as Philips and SAP. 

After these experiences, he himself had design offices in 's-Hertogenbosch, Amsterdam and Rotterdam where he himself worked for clients such as Philips, KLM and various municipalities.

Now that the focus has shifted even more to the strategic area, which is also where his strong point lies. Has he settled in the somewhat quieter area of ​​Drunen, where he still knows how to assist his customers with the same passion.

IRIS VAN BAARLE
OFFICE MANAGER / STRATEGIST

NL

Iris heeft gestudeerd aan de Reinwardt Academie in Amsterdam en is afgestuurd in museologie. Kunst en cultuur hebben haar altijd geïnteresseerd en ze besloot dan ook daarin verder te gaan. Na haar studie heeft ze een aantal jaren bij een kunst galerie in Amsterdam gewerkt. Eelco had daar destijds ook zijn ontwerp studio en naast heer werk voor de galerie is ze steeds een grotere rol voor de ontwerp studio gaan spelen.

Na 5 jaar Amsterdam heeft ze een eigen kunst galerie geopend in Rotterdam in hetzelfde pand als Eelco's studio, waardoor er nog meer samen gebouwd werd aan 2 bedrijven. 

Tegenwoordig is Iris niet meer weg te denken uit Fearless Studio. Ze denkt mee, heeft een kritische blik en een goed gevoel voor taal. Daarnaast is ze ook nog altijd goed op de hoogte van de laatst ontwikkelingen op Social Media gebied.


UK


Iris studied at the Reinwardt Academy in Amsterdam and has a degree in museology. Art and culture have always interested her and she decided to take it further. After her studies she worked for a number of years at an art gallery in Amsterdam. Eelco also had his design studio there at the time and besides her work for the gallery, she has increasingly played a greater role for the design studio.

After 5 years in Amsterdam she opened her own art gallery in Rotterdam in the same building as Eelco's studio, so that they where building their 2 companies together even more.

Today, Iris is an indispensable part of Fearless Studio. She thinks along, has a critical eye and a good sense of language. In addition, she is also still well informed about the latest developments in the field of Social Media.

DID WE GET YOUR ATTENTION?